Jeg har brukt Andreas Aase ved flere anledninger, hovedsakelig til rekruttering og kurs – men også som rådgiver når jeg selv har stått ovenfor utfordringer og har hatt behov for noen å diskutere med. Jeg opplever Andreas som særdeles kunnskapsrik og klarsynt. Det jeg setter mest pris på er hans evne til å finne kjernen i utfordringene kombinert med hans evne til å gi ærlige tilbakemeldinger med et smil. Alt Andreas gjør er pakket inn i godt humør og medfølgende gode historier, slik at det uansett tema blir latter og god stemning når vi jobber sammen.

X