Jeg brukte Andreas Aase til lederutvikling første gang i 2009 og senest nå i 2018. Andreas klarer å skape en trygg, jovial, men samtidig seriøs ramme for diskusjon av kompliserte temaer innen lederutvikling. Disse rammene gjør at den enkelte deltaker åpner seg mer enn man kanskje kunne forvente, og diskusjoner og utbytte blir mye bedre. Det at Andreas villig deler personlige erfaringer kombinert med teori gir en utrolig god dynamikk.

X