Andreas Aase  har vært brukt som foredragsholder i Studentsamskipnaden i Agder ved flere anledninger. Han er kunnskapsrik, dyktig og engasjerende – har gode, relevante eksempler – og formidler på en måte som gjør at alle kan henge med. Han får gode tilbakemeldinger av våre ansatte. Vi kan godt tenke oss å bruke han igjen ved en annen anledning.

X