Paul Leer-Salvesen

 

Paul Leer-Salvesen

 

Paul Leer-Salvesen er professor i teologi og etikk og har en doktorgrad i kriminologi og rettsfilosofi. Han har skrevet romaner, barne- og ungdomsbøker, lærebøker og fagbøker. Han har arbeidet som forfatter, fengselsprest, kulturjournalist, forsker og foreleser.
Han har skrevet om straff, skyld, tilgivelse, forsoning og en lang rekke etiske og yrkesetiske temaer. Han har sittet i Kringkastingsrådet, Den nasjonale forskningsetiske komiteen for samfunnsfag og humaniora, KS etikkutvalg og Tilregnelighetsutvalget.
Han kan holde foredrag om svært mange temaer og holde halvdags kurser i etikk og profesjonsetikk.

Foredrag:

  • Fremtidsfrykt og håp – om hvordan vår innstilling til fremtiden kan lamme eller frigjøre oss.
  • Lojalitet og lydighet – i hvilken grad kan ledere kreve lydighet av medarbeiderne? Hva innebærer kravet om lojalitet? Knebler det ytringsfriheten?
  • Om kjærlighet – hører kjærligheten bare hjemme i det private, eller er det også noe som heter profesjonell kjærlighet?
  • Tilgivelse – bør og kan et offer tilgi gjerningspersonen?
  • Forsoning – hva kjennetegner en forsoningsprosess, på individnivå og på makronivå?
  • Skam – skal skammen alltid bekjempes? Vil vi leve i det skamløse samfunn?

 

 

Kontakt oss:

Telefon

+47 45440316 (Daniel)
+47 98213003 (Andreas)

E-post

daniel@aasekompetanse.no
andreas@aasekompetanse.no

Adresse

Galgebergveien 7A, 4631 Kristiansand

X