Om oss

 

Dette tror vi på og ønsker å hjelpe deg med:

Grunnmuren i enhver organisasjon er at alle vet hva som er hensikten med å arbeide der – at de vet hva som er målet, det som noen kaller visjonen. Alle ansatte bør kunne redegjøre for dette i løpet av 20 sekunder hvis de blir spurt.

For å lykkes med å nå oppsatte mål, vil vi hevde at det tre forutsetninger må ligge til grunn:

 

Rekruttering

Det gjelder å være flink til å rekruttere personer med rett kompetanse og personlighet, og som passer inn i kulturen på arbeidsplassen.

 

Trivsel

For å unngå frustrasjoner, baksnakking og mobbing, med påfølgende energilekkasjer, bør alle ha et felles ansvar for å skape et trivelig arbeidsmiljø.

 

Utvikling

De fleste arbeider ca. 80.000 timer i løpet av arbeidslivet. Dersom en skal holde den indre motivasjonen oppe, må en med jevne mellomrom lære noe nytt; om seg selv, om faget sitt og om de verktøy en har for å kunne gjøre en best mulig jobb. Det øker også trivselen.

Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced.

― James Baldwin

ANSATTE:

SAMARBEIDSPARTNERE:

Kontakt oss:

Telefon

+47 45440316 (Daniel)
+47 98213003 (Andreas)

E-post

daniel@aasekompetanse.no
andreas@aasekompetanse.no

Postadresse

Galgebergveien 7A, 4631 Kristiansand

X