Lederutvikling

Alle trenger påfyll – ikke minst ledere

Alle ledere måles på om de oppnår gode resultater – og gode resultater er som oftest en konsekvens av motiverte ansatte. Våre lederkurs inviterer til refleksjon og personlig utvikling.

Sentrale temaer er:

  • Selvinnsikt – hvordan jeg virker på andre
  • Teambuilding – forskjellighet som ressurs
  • Slik gjør vi det hos oss – kulturbygging
  • Møteledelse
  • Positiv kommunikasjon og konfliktløsning
  • Suksesskriterier for personlig utvikling

Vi ønsker å bidra til at din organisasjon – om det er en offentlig eller privat virksomhet – har fokus på utvikling av relevant kompetanse.

Hva er vi i AASE kompetanse spesielt gode til?

Kundene våre sier at vi er gode til å omsette teori til handling. Vi er gode til å snakke så folk forstår hva vi sier. Og vi er gode til å skape engasjement og deltakelse.

 

Tar kontakt med oss om du har behov for lederutvikling

X