Medarbeiderundersøkelser

 Betydningen av medarbeiderundersøkelser

Både organisasjoner og enkeltmennesker bør være i utvikling. Vi bør alle legge til rette for forbedringer og ny læring. Et godt sted å begynne kan være å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse. Et velfungerende arbeidsmiljø og god ledelse er avgjørende for at dere skal realisere de mål dere har satt dere. Forskning viser at fokus på den menneskelige dimensjonen øker virksomhetens profitt (dersom det er målet), reduserer sykefraværet og øker trivsel og motivasjon.

En medarbeiderundersøkelse er et godt sted å begynne forbedringsarbeidet. Ta gjerne kontakt med oss i AASE kompetanse. Vi kan hjelpe deg både i forberedelsesfasen, med gjennomføringen og med det viktige etterarbeidet.

X