Kurs

 

Hvordan lage en Powerpoint-presentasjon som treffer publikum?

Kursholder: Thomas Eikeland Fiskå
Når:               Tirsdag 26. mars 2019, kl. 09:00 – 15:00
Sted:              Scandic Sørlandet

Mer info om kurset

En rotete presentasjon er det likeverdige til et slapt håndtrykk. Det handler om troverdighet.

I dette kurset lærer du hva som skaper oppmerksomhet og hva som stjeler den fra deg. Du lærer å lage gode presentasjoner som vil støtte deg og forsterke ditt budskap. Du lærer deg å utnytte verktøyene i PowerPoint og få full kontroll på tekst, bilder, figurer, video og animasjon.

Pris: Kr. 1.990 / person +moms

Prisen inkluderer kursmateriell, lunsj, frukt, kaffe, te og gratis parkering.

Talekunstens 12 hemmeligheter!

 – for deg som ønsker å få ordet i din makt.

Kursholder: Ragnhild Nilsen og Andreas Aase
Når:               2. april 2019 kl. 09.00 – 15.30
Sted:              Scandic Sørlandet

Mer info om kurset

Kurset vil gi svar på disse spørsmålene:

 • Hvordan få gjennomslag for dine tanker og ideer?
 • Hvordan få kontakt med ditt publikum?
 • Hvordan bygge opp et budskap så det blir husket og forstått?
 • Hvordan bruke kroppsspråket for å understreke poeng?
 • Hvordan håndtere nervøsitet?
 • Hvordan bruke hjelpemidler på en god måte?

Kurset er praktisk og vil inneholde en god veksling mellom trening i grupper og teori med praktiske eksempler, metoder og teknikker i plenum. Du må regne med å bli både aktivisert og engasjert.

Pris: kr. 4.290 / person + moms

Prisen inkluderer boken «Talekunstens 12 hemmeligheter», lunsj, frukt, kaffe, te og gratis parkering.

Alt om personalledelse på én dag

Kursholder:   Andreas Aase
Når:                 30. april 2019, kl. 08:30 – 15:30
Sted:                Scandic Sørlandet

Mer info om kurset

Kan du svare ja på ett av disse spørsmålene:

 • Er du ny som leder?
 • Har du vært leder en stund og trenger påfyll?
 • Er du leder for andre ledere som trenger personlig utvikling?

Vi tilbyr et dagskurs som gir deg en verktøykasse for å utvikle deg som leder. Her er temaene som vi går gjennom:

 • Betydningen av selvinnsikt
 • Roller i et team
 • Hva kjennetegner gode ledere?
 • Hvordan bygge en sterk kultur?
 • Kommunikasjon
 • Konfliktløsning
 • Hva er suksesskriteriene for å utvikle seg som leder?

 

Pris: Kr. 4.290 / person + moms

Prisen inkluderer boken «Å lede mennesker», lunsj, frukt, kaffe, te og gratis parkering.

 

7 hemmeligheter om innovasjonskultur

– for deg som ønsker å få til innovasjon i praksis

Kursholder:  Ragnhild Nilsen
Når:                7. mai 09:00 – 15:00
Sted:               Scandic Sørlandet

 

Mer Info om kurset

Kurset gir svar på disse spørsmål:

 •  Hva kjennetegner en god innovasjonskultur?
 • Hvordan bygge en slik kultur over tid i din organisasjon?
  • metoder og verktøy.
 • Hva må til for å komme fra workshop og kreative tanker til innovative, praktiske handlinger?
 • Hvordan finne en balanse mellom endring og struktur, mellom det nye og det gamle?
 • Hvordan være en ildsjel, uten å brenne deg ut?

 Kurset er praktisk og engasjerende med en veksling mellom teori, konkrete eksempler, små diskusjoner og enkle øvelser. Du må regne med å være aktiv.

Pris: kr. 3.990 / person + moms

Prisen inkluderer kursmateriell, lunsj, frukt, kaffe, te og gratis parkering.

 

Grunnkurs Excel

Kursholder:  Tore Søfting
Når:                Tirsdag 14. mai kl 08.30-15.30
Sted:               Scandic Sørlandet

 

Mer info om kurset
 • Grunnprinsippene i Excel
 • Tall og tekst, identifikasjon, konvertering
 • De fire regneartene
 • Kopiering av formler, absolutte og relative cellereferanser
 • Modeller over flere ark, gode teknikker for sammendrag av data
 • Noen sentrale funksjoner, bl.a. SUMMER, MIN, STØRST, GJENNOMSNITT, HVIS, FINN.RAD
 • Tid i Excel, grunnprinsipper
 • Grafiske fremstillinger
 • Pivottabeller, kort introduksjo

Pris: Kr. 2.490 /person +moms

 

Prisen inkluderer kursmateriell, lunsj, frukt, kaffe, te og gratis parkering.

 

Innføring i digital markedsføring

Kursholder:  Kim Nygaard
Når:                Tirsdag 14. mai kl 08.30-15.30
Sted:               Scandic Sørlandet

 

Mer info om kurset

I de fleste firmaer er det stor usikkerhet om hva som fungerer og hva som ikke fungerer når det gjelder digital markedsføring. Vi har invitert en av Norges fremste spesialister til å dele sin kunnskap.

Følgende temaer vil blant annet bli behandlet:

 • Markedsføring via e-post og Facebook
 • Innholdsmarkedsføring
 • SEO (søkemotoroptimalisering)
 • Webanalyse
 • Organisk markedsføring

Pris: Kr. 2.990 /person +moms

 

Prisen inkluderer kursmateriell, lunsj, frukt, kaffe, te og gratis parkering.

 

Grunnkurs Excel

 

Kursholder:  Tore Søfting
Når:                Tirsdag 17. september kl 08.30-15.30
Sted:               Scandic Sørlandet

 

Mer Info om kurset
 • Grunnprinsippene i Excel
 • Tall og tekst, identifikasjon, konvertering
 • De fire regneartene
 • Kopiering av formler, absolutte og relative cellereferanser
 • Modeller over flere ark, gode teknikker for sammendrag av data
 • Noen sentrale funksjoner, bl.a. SUMMER, MIN, STØRST, GJENNOMSNITT, HVIS, FINN.RAD
 • Tid i Excel, grunnprinsipper
 • Grafiske fremstillinger
 • Pivottabeller, kort introduksjon

Pris: Kr. 2.490 / person +moms

Prisen inkluderer kursmateriell, lunsj, frukt, kaffe, te og gratis parkering.

Hvordan lage en Powerpoint-presentasjon som treffer publikum?

Kursholder: Thomas Eikeland Fiskå
Når:               Tirsdag 24. september 2019, kl. 09:00 – 15:00
Sted:              Scandic Sørlandet

Mer info om kurset

En rotete presentasjon er det likeverdige til et slapt håndtrykk. Det handler om troverdighet.

I dette kurset lærer du hva som skaper oppmerksomhet og hva som stjeler den fra deg. Du lærer å lage gode presentasjoner som vil støtte deg og forsterke ditt budskap. Du lærer deg å utnytte verktøyene i PowerPoint og få full kontroll på tekst, bilder, figurer, video og animasjon.

Pris: Kr. 1.990 / person +moms

Prisen inkluderer kursmateriell, lunsj, frukt, kaffe, te og gratis parkering.

 

Innføring i digital markedsføring

Kursholder:  Kim Nygaard
Når:                Torsdag 26. september kl 08.30-15.30
Sted:               Scandic Sørlandet

 

Mer info om kurset

I de fleste firmaer er det stor usikkerhet om hva som fungerer og hva som ikke fungerer når det gjelder digital markedsføring. Vi har invitert en av Norges fremste spesialister til å dele sin kunnskap.

Følgende temaer vil blant annet bli behandlet:

 • Markedsføring via e-post og Facebook
 • Innholdsmarkedsføring
 • SEO (søkemotoroptimalisering)
 • Webanalyse
 • Organisk markedsføring

Pris: Kr. 2.990 /person +moms

 

Prisen inkluderer kursmateriell, lunsj, frukt, kaffe, te og gratis parkering.

 

Lær å skrive korrekt med Sylfest Lomheim

Kursholder:  Sylfest Lomheim
Når:                15. oktober 2019, kl. 09:00 – 15:00
Sted:               Scandic Sørlandet

 

Mer info om kurset
 • Retteprogrammer gir langt fra rette tekster.
 • Det finnes bare én oppskrift – å lære seg norsk rettskriving.
 • Hva er de vanligste feilene?
 • Og hvorfor skal man skrive rimelig korrekt? Fordi det dreier seg om noe så grunnleggende som tillit og omdømme.
 • Målgruppe: advokater, forlagsfolk, ansatte i reklamebransjen og saksbehandlere i private og offentlige virksomheter (og selvfølgelig alle som ønsker å skrive rett).

Pris: kr. 3.990 / person + moms

Prisen inkluderer kursmateriell, lunsj, frukt, kaffe, te og gratis parkering.

X