Foredrag

 

Alle trenger påfyll. Vi har samlet en håndfull av de aller beste foredragsholderne i Norge. Dette er foredrag som i utgangspunketet tar 45-90 minutter. Men vær klar over at noen av temaene kan utvides slik at det blir halvdags- eller heldagsseminarer. Det er bare å ta kontakt for å bestille ett eller flere.

Under ser du en oversikt over hvilke foredrag vi tilbyr. Ta gjerne kontakt med oss om du er interessert i å bestille på et eller flere av foredragene vi tilbyr.

Tema: arbeidsglede

PÅFYLL TIL LIVETS KRUKKE: Arbeidsglede og livsglede i hverdagen

MOTIVASJON OG ARBEIDSGLEDE: Mennesker er forskjellige og motiveres på ulike vis. Men hva er det de fleste har til felles når det gjelder motivasjon og arbeidsglede?

Tema: Teambygging

PERLEDYKK: Om å gjøre hverandre gode
PÅ SEG SELV KJENNER MAN…. INGEN ANDRE: Om forskjellighet som ressurs

Tema: ENDRINGER

FORANDRING FRYDER?: Nøkler til å håndtere endringer og omstilling for ledere og medarbeidere

Tema: KOMMUNIKASJON

TALEKUNSTENS 12 HEMMELIGHETER: Presentasjonsteknikk som fenger

Tema: KULTURBYGGING

SLIK GJØR VI DET HOS OSS: Om betydningen av en sterk kultur på arbeidsplassen

Tema: FILOSOFI, PSYKOLOGI OG ETIKK

FREMTIDSFRYKT OG HÅP: Om hvordan vår innstilling til fremtiden kan lamme eller frigjøre oss. «Chronofobi», kalles det: Fremtidsfrykt. Fagfolk forteller at ungdom i middelhavslandene i stadig større grad frykter sin egen fremtid på grunn av arbeidsløshet og finanskrise. Hva gjør det med nåtiden vår hvis vi lever med frykt for krise og økologisk sammenbrudd. Og hva gjør det om vi blir i stand til å møte fremtiden med håp?

LOYALITET OG LYDIGHET:  I hvilken grad kan ledere kreve lydighet av medarbeiderne? Hva innebærer kravet om lojalitet? Knebler det ytringsfrihet? Dette er setntrale begreper i yrkesetikken, og også i arbeidslivets juss. I dette foredraget reflekteres det over de ulike relasjonene vi står i som arbeidstakere og ledere, og hva det krever av oss.

OM KJÆRLIGHET: Hører kjærligheten bare hjemme i det private, eller er det også noe som heter profesjonell kjærlighet? Nestekjærlighet er en sentral dyd i etikken. Men er den også noe mer, noe som også har med samfunnsliv og politikk å gjøre?

TILGIVELSE: Bør og kan et offer tilgi gjerninspersonen? Foredragsholderen har både arbeidet med gjerningspersoner og ofre for voldshandlinger og andre krenkelser. Er det slik at ofre alltid bør tilgi for å selv komme videre, eller finnes det handlinger som faktisk er utilgivelige?

FORSONING: Hva kjennetegner en forsoningsprosess, på indidnivå og på makronivå? Foredragsholderen har gjort flere undersøkelser av hvordan personer lever videre etter store krenkelser. Er det mmulig å si noe overgripende om hvordan en forsoningssprosess kan se ut?

SKAM: Skal skammen alltid bekjempes? Vil vi leve i det skamløse samfunn? I dette foredraget reflekteres det over likheter og forskjeller mellom skyld og skam.

KUNSTIG INTELLIGENS: Alle snakker om kunstig intellegens for tiden, men hva er det egentlig? Er det kunstig eller er det intelligent? Hvordan fungerer det? Og hvor ble det av all moralen oppi det hele? For ikke å nevne hva det gjør med oss som mennesker. Et foredrag om teknologi, kunstig intelligens, moral og meningen med det hele.

MENINGEN MED LIVET: De største valgene vi tar i livet, for eksempel arbeidsplass, utdanning, giftemål, det å få barn, etc., er som regel motivert ut fra mening mer enn noe annet. Men hva er egentlig mening? Men hva er egentlig meningen? Hva er et meningsfullt liv? Hva er selveste meningen med livet, og hva mener vi med det. 

FINNES DET EN GUD?: Hva mener vi egentlig med at det finnes en gud? Hva er hovedargumentene for Guds eksistens? Finnes det gode grunner til å tro på en gud? Hva er forskjellen på tro og håp? Et foredrag om guds eksistens og vår tro og vårt håp om noe bedre enn det jordiske liv. 

HVERDAGSPSYKOLOGI FOR FAGFOLK OG FOLK FLEST: Sondre Risholm Liverød holder foredrag forankret i psykologisk teori. Målet er å gjøre psykologien praktisk anvendelig i hverdagslivet. Evnen til å forstå seg selv og andre mennesker fra «innsiden» kan være en viktig nøkkel til positiv vekst og forandring. Her får du et foredrag som lodder dybden i mennesket, enten det handler om enkeltindividet, familien eller arbeidsplassen.

Tema: Å FORSTÅ VERDEN

HVORFOR OPPDAGET IKKE INDIANERNE KRISTIANSAND?: Om rikdom og fattigdom i verdenssamfunnet

IN SEARCH OF NORWEGIAN VALUES: Et kåseri om norske verdier

NAKEN KVINNE LÆRER Å SPINNE: Om entreprenørskap og innovasjon i praksis
DET GRØNNE SKIFTET: Fra preik til praksis

FAIR TRADE: Om business som skaper fred

Ta kontakt med oss i dag!

X