Thomas er ansvarlig designer i kommunikasjonsavdelingen ved Universitetet i Agder. Thomas har jobbet profesjonelt innen design siden 2007 og har de siste årene også holdt foredrag om webdesign for studenter, bedrifter og ansatte i universitets- og høyskolesektoren.

X